|
|
Lån  


 
Annonce:Hvilke muligheder der er for at få støtte i forbindelse med flerbørnsfødsler?

Du har mulighed for at søge støtte efter servicelovens 52, samt muligheden for at søge bredt udfra den sociallovgivning, der er forskel og denne bør du som ansøger være opmærksom på.

Flerbørnstilskud

Når du får tvillinger er du berettiget til flerbørnstilskud. Flerbørnstilskud får man udbetalt automatisk uden at behøve at søge. Tilskuddene gives, til børnene fylder syv år. Det er et krav, at alle børn har samme bopæl. Tilskuddet er skattefrit og udbetales hvert kvartal undtagen i specielle tilfælde.

Kommunaltilbud

Enten kan du sende en ansøgning til kommunen, hvor du søger om hjælp til at få støtte efter den sociale lovgivning eller også kan du søge støtte efter servicelovens paragraf 52 stk. 3.

Servicelovens 52 stk. 3 pkt.2

52. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om foranstaltninger efter stk. 3, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns særlige behov for støtte. Afgørelsen træffes med samtykke fra forældremyndighedsindehaveren, jf. dog 56.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan iværksætte hjælp inden for følgende typer af tilbud:
2) Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet.
Hvis man vælger at søge efter en 52 stk 3 - skal man være opmærksom på, at der her er tale om en hjælp i hjemmet oftest i form af en hjemmehosser.

En hjemmehosser er en pædagog, der tilknyttes familien for at støtte dem i hverdagen fx med at: strukturere hverdagen, sørge for, at børnene kommer af sted i skole/institution, sørge for, at børnene kommer af sted til fritidsaktiviteter.

En hjemmehosser støtter og motiverer forældrene i forhold til grænsesætning over for børnene, relevant opdragelse, kontakt til omgivelserne, forskellige aktiviteter.

En hjemme hos-pædagog kan tilknyttes familien efter en konkret vurdering af familiens behov. Dette sker i samarbejde mellem forældrene og Familieafdelingen.

Hvis man søger efter denne paragraf, skal man være opmærksom på, hvad det er for en støtte man søger. Der er her tale om en person, der kommer ud og hjælper familien med at strukturere hverdagen, der er ikke tale om en praktisk hjælpeperson.

Du skal ligeledes være opmærksom på, at der i forbindelse med brug af denne paragraf skal iværksættes en undersøgelse; den såkaldte 50 undersøgelse. kommunen har 4 måneder til at lave en 50 undersøgelse, efter 4 måneder skal der træffes en afgørelse, om hvorvidt du er berettiget til støtte.
Servicelovens 50 (undersøgelsen)

50. Hvis det må antages, at et barn eller en ung trænger til særlig støtte, herunder på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, skal kommunalbestyrelsen undersøge barnets eller den unges forhold. Afgørelsen træffes med samtykke fra forældremyndighedsindehaveren og den unge, der er fyldt 15 år, jf. dog stk. 9 og 51.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsens undersøgelse, jf. stk. 1, skal anlægge en helhedsbetragtning, der skal omfatte barnets eller den unges
1) udvikling og adfærd,
2) familieforhold,
3) skoleforhold,
4) sundhedsforhold,
5) fritidsforhold og venskaber og
6) andre relevante forhold.

Ud over 50 undersøgelsen foretager kommunen en økonomisk vurdering af, om familien selv vil kunne afholde udgifterne til en hjælpe/støtte person.Information på sider:

Børn og Baby - Om barsel - Hvad ved man om det at får tvillinger - Hvad skal man v&lig;re opm&lig;rksom på - Om fødslen - Hvem får tvillinger? - Babyting - Børnetøj - Børneportaler - Børnev&lig;relset - Bøger - Der fødes flere og flere tvillinger - Om amning - Babylegetøj - Hj&lig;lp og støtte - Du er her: Tvillinger - Tvillinger -